Saltar apartados

Definició i objectius

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA

 

Com a conseqüència de la implantació del Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant, es pretén identificar i valorar factors de risc que puga trobar el Departament, a través d'una Avaluació de Riscos Psicosocials.

En aquest sentit és de cabdal importància conscienciar a tot el personal perquè adopte actituds que afavorisquen l'existència d'un clima laboral adequat.

Les ACCIONS PREVENTIVES que han d'establir-se han d'incloure:

 

 1. Un pla que reconega la contribució del personal del Servei en l'assoliment dels objectius de la institució, de manera que permeten:
  1. Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.
  2. Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.
  3. Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar-ne el reconeixement.

    

 2. Adopció de mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:
  1. Donar a conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible sobre aquestes.
  2. Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.
  3. Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres del Departament.
  4. Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

    

 3. Adopció de mesures encaminades a millorar el benestar psicosocial en el Departament a través dels  mecanismes següents:
  1. Fomentar el tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.
  2. Potenciar el coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com laborals).
  3. Establir mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc per part de responsables de gestió.
  4. Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)
  5. Promoure la resolució dels conflictes interpersonals existents en les diferents unitats.
  6. Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.
  7. Informar a les autoritats acadèmiques de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar la seua resolució.
  8. Aplicar, en cas necessari, els procediments i actuacions existents en la Guia d'actuació per a situació de risc físic, psicosocial...

Departament de Química Inorgànica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9350

Fax: (+34) 96 590 3454

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464